Stroj počas práce

Benzínové vodorovné vŕtacie zariadenie počas práce:


 


Benzínové vodorovné vŕtacie zariadenie počas práce:

 

 

 

 

Výkop pre vŕtacie zariadenie odkiaľ začneme vŕtať dieru musí byť dostatočne veľký, aby sa nám pri vŕtaní pracovalo pohodlne a hlavne bezpečne. Výkop musí byť minimálne 2,5m dlhý a 0,6m široký.

 

 

Na zafixovanie vodiacich líšt použijeme upevňovacie kolíky, ktorými upevníme zariadenie pomocou dier na vodiacej lište.

 

 

 

 

 

Upevníme prvý vŕtací nadstavec ( vynášač ) so základným vrtákom na hnaciu jednotku (motor). Pri tomto prvom nadstavci je možné použiť krídlovú maticu.
 

Pri ďalších spájaných nadstavcoch je zakázané používať krídlové matice kvôli možnému rozpojeniu nadstavcov. Tu je už nutné použiť klasické matice s poistnou podložkou!


 

 

Pomocou vodováhy nastavíme správny sklon vŕtacieho nadstavca.

 

 

Naštartujeme hnaciu jednotku a pridáme plyn. Vŕtacie nadstavce sa začnú otáčať v smere hodinových ručičiek. Stroj dáme do pohybu pomocnou tyčou a to tak, že ju vložíme medzi rebrovanie vodiacich líšt a posúvame ňou postupne vpred celý mechanizmus. Takto základný vrták a vŕtací nadstavec vniká do vŕtaného povrchu čoraz hlbšie.

 

 

 

 

Zavŕtaný nadstavec odpojíme od motora a stroj potiahneme dozadu.

 

 

 

Odhádžeme zeminu, ktorá nám vznikla pri vŕtaní otvoru.

 

 

 

Pripojíme ďalší nadstavec medzi hnaciu jednotku a vŕtací nadstavec , ktorý je už zavŕtaný v povrchu.

 

 

 

Keď prevŕtame otvor (uvidíme základný vrták na opačnom konci) môžeme začať odoberať postupne každý vŕtací nadstavec.
Stiahneme plyn , zapichneme pomocnú tyč do vstavaného kovového oka zariadenia a posúvame pomaly stroj vzad. Ak sa nám to nedarí (pohyb je namáhavý – nestáva sa to často) môžeme použiť pomocné zariadenie – kladkostroj. Postupne odoberáme vŕtacie nadstavce dovtedy, až kým všetky nadstavce nebudú vonku z diery.

 

Možnosti použitia benzínového vodorovného vŕtacieho zariadenia:


Benzínového vodorovné vŕtacie zariadenie.
    Vŕtanie otvoru zabezpečuje základný vrták, ktorý je napojený na nadstavce a benzinovú hnaciu jednotku. Nadstavce nám zabezpečujú vynášanie zeminy z vŕtaného otvoru. Nadbytočnú zeminu, ktorá vznikla pri vŕtaní otvoru zabezpečí obsluha manuálne (lopatou) alebo, ak je to možné, pomocou dopravníkového pásu. Pohyb hnacej jednotky vpred a vzad je mechanický. Zabezpečuje ho pomocná tyč, rebrovanie medzi vodiacimi lištami a obsluha stroja.

 

Použitie

    Často sa stáva, že nie je možné narušiť povrch chodníkov alebo ciest. Preto vzniklo toto zariadenie, ktoré je vhodné hlavne na podvrtávanie ciest, chodníkov a komunikácii (voda, plyn, odpad a pod. ).

Maximálna dĺžka vŕtaného otvoru:
15 metrov

   Možnosť použitia na rôznorodé povrchy. Od sypkého pieskového povrchu až po tvrdý valcovaný povrch.

 

       

 

CERTIFIKÁCIA

   Certifikáciu zabezpečila kontrolná firma ÉMI-TÜV Bayern
Čislo osvedčenia: ÉMI-TÜV/MMT 505/04.
Tento stroj spĺňa všetky technické podmienk , podľa požiadaviek a noriem SR a EÚ.

Copyright 2014 - 2024 © www.sbmt.sk