KONTAKT

Úvod KONTAKT

 

Profesionálne ohrievače, odvlhčovače vduchu a ventilátory MASTER.

Stavebné stroje , hutniaca a vibračná technika ENAR.

 

 

 

PREDAJ:   0918 117 014                      SERVIS:  0905 212 489

                                                                           obchod@sbmt.sk                                      servis@sbmt.sk


VEDENIE FIRMY:  0918 117 012

                               info@sbmt.sk

 

 

 

SERVIS MASTER / SKLAD MASTER:


ADRESA :  SBM Trade s.r.o. , Šebastovská 2 , 080 06 Prešov 6

 

 

 

Faktruračná adresa - sídlo firmy:

SBM Trade s.r.o.

Vyšná Šebastová 51

080 06 Prešov 6

 

IČO:         43 957 749                                                                     

IČ DPH:   SK2022525065                                               

DIČ:         2022525065  

                                                                                                        

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel: Sro , vložka číslo : 19641/P

 

 

 

 

 

 

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07  Bratislava 27

Tel.: 02/58272 17202/58272 17202/58272 172, 02/58272 172
E-mail: ba@soi.sk

 

 

 

ZMENA NÁZVU SPOLOČNOSTI !

 
 

Naš kompletný sortiment nájdete na našej novej webovej stránke

"  www.smbt.sk   "

 

 

Zmena obchodného názvu spoločnosti na SBM Trade s.r.o. nijako neovplyvní obchodné vzťahy s doterajšími partnermi a všetky obchodné podmienky ostávajú v platnosti bez akejkoľvek zmeny.Copyright 2014 - 2020 © www.sbmt.sk