KONTAKT

Úvod KONTAKT

 

Profesionálne ohrievače, odvlhčovače vduchu a ventilátory MASTER.

Stavebné stroje , hutniaca a vibračná technika ENAR.

 

 

 


Kontakt:   0905 212 489   info@sbmt.sk
  


 

 

 

SERVIS MASTER /SERVIS MS ENERGY


ADRESA :  SBM Trade s.r.o. , Lazovná 54 , 974 01 Banská Bystrica

 


 

Faktruračná adresa - sídlo firmy:

SBM Trade s.r.o.

Šebastovská 12221/4

080 06 Prešov

 

IČO:         43 957 749                                                                     

IČ DPH:   SK2022525065                                               

DIČ:         2022525065  

                                                                                                        

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel: Sro , vložka číslo : 19641/P

 

 

 

 

 

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07  Bratislava 27

Tel.: 02/58272 17202/58272 17202/58272 172, 02/58272 172
E-mail: ba@soi.sk

 

Copyright 2014 - 2024 © www.sbmt.sk