Stroj počas práce

Elektrické vodorovné vŕtacie zariadenie počas práce:

 


 

 

 

POSTUP PRÁCE:

 

 

 

 

 

Upevnenie vodiacich líšt vo výkope. Výkop by mal byť aspoň 2,5 metra dlhý a 0,6 metra široký.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodiaca lišta sa upevňuje pomocou upevňovacieho klinca, ktorý sa zatĺka cez otvor v lište

 

 

 

 

 

 

Nasunieme hnaciu jednotku (motor) na vodiace lišty a upevníme základný vrták a vŕtací nadstavec.

 

 

 

 

Prepneme vypínač z polohy 0 do prava. Vŕtacie nadstavce sa začnú otáčať v smere hodinových ručičiek. Stroj dáme do pohybu pomocnou tyčou a to tak, že ju vložíme medzi rebrovanie vodiacich líšt a posúvame ňou postupne vpred celý mechanizmus. Takto základný vrták a vŕtací nadstavec vniká do vŕtaného povrchu čoraz hlbšie.

 

 

Keď sa základný vrták a vŕtací nadstavec zavŕta úplne do povrchu, zastavíme stroj pomocou prepínača polohy ( poloha 0 ).

 

 

 

 

 

Zavŕtaný nadstavec odpojíme od motora.

 

 

 

 

 

 

Stroj potiahneme dozadu a nastavíme ho do základnej polohy. Odhádžeme zeminu, ktorá nám vznikla pri vŕtaní otvoru.

 

 

 

 

 

 

Pripojíme ďalší nadstavec medzi hnaciu jednotku a vŕtací nadstavec, ktorý je už zavŕtaný v povrchu.

 

 

 

 

Keď sa aj ďalší vŕtací nadstavec zavŕta úplne do povrchu zastavíme stroj pomocou prepínača polohy ( poloha 0 ), stroj potiahneme dozadu, odhádžeme zeminu, pripojíme ďalší nadstavec a znovu spustíme stroj. Postup opakujeme dovtedy, kým neprevŕtame celý povrch pod komunikáciou.

 

 

 

Keď prevŕtame otvor (uvidíme základný vrták na opačnom konci) môžeme začať odoberať postupne každý vŕtací nadstavec. Prepneme vypínač polohy smerom doľava. Nadstavce sa začnú otáčať v opačnom smere. Keď sa vysunie prvý nadstavec stroj opäť vypneme a odpojíme nadstavec. Znovu pripojíme motor k nadstavcu, ktorý je v povrchu zavŕtaný a spustíme stroj. Postup opakujeme dovtedy, kým neodpojíme všetky nadstavce od stroja.

 

 

 

 

Možnosti použitia elektrického vodorovného vŕtacieho zariadenia 3 fázového:


Elektrické vodorovné vŕtacie zariadenie.
    Vŕtanie otvoru zabezpečuje základný vrták, ktorý je napojený na nadstavce a elektrickú hnaciu jednotku. Nadstavce nám zabezpečujú vynášanie zeminy z vŕtaného otvoru. Nadbytočnú zeminu, ktorá vznikla pri vŕtaní otvoru zabezpečí obsluha manuálne (lopatou) alebo, ak je to možné, pomocou dopravníkového pásu. Pohyb hnacej jednotky vpred a vzad je mechanický. Zabezpečuje ho pomocná tyč, rebrovanie medzi vodiacimi lištami a obsluha stroja.

 

Použitie

    Často sa stáva, že nie je možné narušiť povrch chodníkov alebo ciest. Preto vzniklo toto zariadenie, ktoré je vhodné hlavne na podvrtávanie ciest, chodníkov a komunikácii (voda, plyn, odpad a pod. ).

Maximálna dĺžka vŕtaného otvoru:
15 metrov

   Možnosť použitia na rôznorodé povrchy. Od sypkého pieskového povrchu až po tvrdý valcovaný povrch.

 

Elektrické pripojenie

          Možnosť napojenia na sieť 380 V. Minimálny odber 12 A, 50-60 Hz, 380V. V prípade použitia elektrocentrály je potrebné, aby elektrocentrála mala výkon minimálne 3,5 kW a 12 A.

 

CERTIFIKÁCIA

   Certifikáciu zabezpečila kontrolná firma ÉMI-TÜV Bayern
Čislo osvedčenia: ÉMI-TÜV/MMT 505/04.
Tento stroj spĺňa všetky technické podmienk , podľa požiadaviek a noriem SR a EÚ.

Copyright 2014 - 2024 © www.sbmt.sk